Όροι και προϋποθέσεις
Παρακαλούμε διαβάστε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις προσεκτικά , καθώς ισχύουν για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου (allbakers.gr) .
Α. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις .
Β. Οι όροι και οι προϋποθέσεις μπορεί να τροποποιούνται . Οι τροποποιημένοι όροι τίθενται σε ισχύ από τη στιγμή που θα ανακοινωθούν στον δικτυακό τόπο. 
Γ. Αποδέχεστε ότι μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και με ή χωρίς ειδοποίηση , να διαφοροποιήσουμε την ιστοσελίδα μας ή οποιοδήποτε μέρος αυτής, όπως και του δικτυακού τόπου, η διακοπή λειτουργίας του οποίου με ή χωρίς προειδοποίηση, δεν επιφέρει ουδεμία σας απαίτηση. 

Εγγραφή 
Εφόσον ο επισκέπτης-χρήστης επιθυμεί να έχει πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μπορεί να του ζητηθεί να εγγραφεί ως μέλος . Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής και γίνει η αποδοχή του ως μέλος, θα εχει  ορίσει τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης για τον οποίο θα είναι υπεύθυνος .
Τα στοιχεία σας πρέπει να είναι αληθή , ακριβή , έγκυρα και πλήρη. Τα μέλη είναι υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασής τους . 

Η χρήση της ιστοσελίδας από εσάς
Δεν πρέπει να : δημιουργεί προβλήματα, να διακόπτει ή να παρεμποδίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας ή την λειτουργία των servers ή άλλου λογισμικού , υλικού ή εξοπλισμού που συνδέεται με ή μέσω της ιστοσελίδας και να παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την ορθή χρήση της .

Τρίτοι παροχείς
Αποδέχεστε ότι μπορεί τμήματα της ιστοσελίδας ή και του περιεχομένου να παρέχονται ή να συντηρούνται από τρίτους και όχι από εμας. Η αλληλογραφία σας ή οι συναλλαγές με οποιονδήποτε τρίτο πάροχο είναι αποκλειστική ευθύνη ανάμεσα σε εσάς και εκείνον και συμφωνείτε ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά πιθανόν προκύψει από μεταξύ σας συναλλαγή . 

Περιεχόμενο ιστοσελίδας
Αποδέχεστε ότι το περιεχόμενο του ιστότοπου αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας . Εκτός κι αν επιτρέπεται ρητά από το νόμο δεν θα πρέπει
Α. εσείς ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο σας, η πώληση , αναπαραγωγή , διανομή , τροποποίηση ή άλλη χρήση οποιουδήποτε τμήματος ή περιεχομένου του ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Β. η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή σε δικτυωμένο περιβάλλον υπολογιστών για οποιονδήποτε σκοπό . 

Σύνδεσμοι και διαφημίσεις
Δεδομένου του όγκου και της φύσης του διαδικτύου, δεν είναι δυνατός ο πλήρης έλεγχος των τοποθεσιών που συνδέονται με τον ιστοτοπο allbakers.gr, επομένως δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια των τυχόν εξωτερικών σελίδων ή άλλων ιστοσελίδων που συνδέονται με αυτό, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών που συνδέονται με διαφημίσεις ή με οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης . 
Η προσπάθεια μας θα είναι συνεχής στο να αποτρέψουμε κάθε σύνδεσμο που μπορεί να προσβάλει τον επισκέπτη. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε τέτοιου συνδέσμου δεν σημαίνει ότι γίνεται με την σύμφωνη γνώμη μας και η χρήση του, θα γίνεται πάντα με δική σας ευθύνη . 

Περιορισμός ευθύνης 
Η χρήση της ιστοσελίδας μας γίνεται με ευθύνη του χρήστη. 
Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς . 
Σκοπός μας είναι μια άνετη και λειτουργική ιστοσελίδα αλλά δεν εγγυόμαστε ότι το περιεχόμενο θα είναι αλάνθαστο ή ότι η ιστοσελίδα ή ο διακομιστής που λειτουργεί είναι απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά . 
Το allbakers.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση, ως ανωτέρω αναφέρεται, την ορθότητα , ποιότητα και διαθεσιμότητα των περιεχομένων σελίδων και υπηρεσιών .
Το κόστος των ενδεχομένων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων το αναλαμβάνει ο επισκέπτης-χρήστης και σε καμία περίπτωση το allbakers.gr 

Ακύρωση
Όταν θα έχετε εγγραφεί ως μέλος, μπορείτε να ακυρώσετε την εν λόγω εγγραφή ανά πάσα στιγμή , ενημερώνοντάς μας . 
Το allbakers.gr διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την εγγραφή σας αν συντρέχουν λόγοι ή αν έχετε παραβιάσει οποιουσδήποτε εφαρμόσιμους νόμους ή έχουν παραβιαστεί τα δικαιώματά μας . 

Go to top